beleidsplan en beloning

Doelstelling

Het (doen) bevorderen van de kwaliteit van leven en het toekomstperspectief van (wees)kinderen, dit in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

Het komende jaar zullen we ons met name focussen op het behouden van de kwaliteit van leven van de jongens in het weeshuis House of Hope in Port-au-prince. Dit voor zover wij daar invloed op hebben. Dit betekent dat ze elke dag te eten krijgen, dat het schoolgeld, de uniformen en de rugtassen betaald worden en dat de huur voor het huis betaald is.

Beloning

Het bestuur in Nederland, de vrijwilligers in Nederland en de vrijwilligers in Haïti krijgen geen vergoeding voor hun inspanningen. Al het geld dat gedoneerd wordt gaat rechtstreeks naar het onderhouden van de 10 jongens en de kosten die hiermee gepaard gaan. Kosten die gemaakt moeten worden zijn bankkosten, transactiekosten, boekhoudkosten en kosten om de website te hosten en te onderhouden.